Chcete postavit či rekonstruovat dům a přemýšlíte nad tím, jak by vám mohl pomoci architekt? Váháte, jestli raději neoslovit projektanta, stavebního inženýra nebo statika? Tímto článkem bychom vám chtěli ulehčit rozhodování a přiblížit vás ke zdárné, kvalitní a co nejhladší realizaci.

Architekt, projektant, stavební inženýr a statik. Kdo je kdo?

Tohle zná asi většina z těch, kteří už někdy stavěli. Nejdříve vám něco říká, že by bylo dobré obrátit se na architekta, ale známí vám nedávno vyprávěli jejich skvělé zkušenosti s projektantem – nakreslil a postavil jim všechno, co mu řekli, a nikdo další nebyl potřeba. Rodina vám neustále připomíná, abyste byli bdělí i po finanční stránce, takže jste se dopátrali až k variantě typového projektu. Protože ten byste si ve finále mohli postavit svépomocí. Nebo bude dobré radši přizvat aspoň statika? Aby to nespadlo…

Se záměnou pojmů architekt, projektant, stavební inženýr a statik se setkáváme často. V rámci běžných rozhovorů, ale i během naší profesní praxe to vyvolává zmatek a ještě větší nejasnosti. Pojďme si postupně vysvětlit, jaká je role každého z nich.

Co přesně dělá architekt?

Většina lidí si představí rozevlátého umělce, který si podle svých ideálních představ skicuje šílené stavby bez ohledu na reálné konstrukční možnosti a rozpočet klienta. Realita je naštěstí dost daleko od tohoto mýtu, ale mít architekta u nás rozhodně není standardem, takže něco z této představy v povědomí většiny lidí stále zůstává. Což je škoda, protože právě tento odborník dokáže vidět požadavky a situaci klienta z vyšší perspektivy, než je on sám schopen, a dokáže pojmenovat věci, které ještě teď nejsou vidět, ale mají obrovský vliv na finální výsledek (v pozitivním i negativním smyslu). Takže ve finále šetří klientovy nervy a peníze.

Jak vám může pomoci architekt?

Architekt vám pomůže vybrat nejvhodnější materiály a sladit barvy všech povrchů tak, aby celek působil příjemně.

Rolí architekta je zjistit pravé potřeby klienta a jemu na míru navrhnout řešení. Hodně se ptá, protože potřebuje druhou stranu co nejlépe poznat. Zajímají ho vaše záliby, jak fungujete v rámci rodiny i kam jezdíte na dovolenou a proč. Mluví o pocitech a atmosféře místa, což sice nejsou měřitelné hodnoty, ale pro dosažení žádoucího výsledku jsou nepostradatelné. Během konzultací společně stále zpřesňujete budoucí podobu bydlení, dokud s ní nejste spokojeni. Při stavbě či rekonstrukci domu vám architekt dokáže poradit s uspořádáním místností, fungováním domu v rámci pozemku i s výběrem materiálů – to vše zpracuje do ucelené architektonické studie.  U rekonstrukcí či návrhů bytů vám bytový architekt pomůže s řešením prostoru, zdí, dveřních otvorů a podobně, na rozdíl od bytového designéra, který prostor jen dekoruje.

 

Aby se ale i v následujících fázích projektu dodržela na míru vytvořená podoba stavby, funguje architekt jako jakýsi koordinátor – spolupracuje se stavebními inženýry a dalšími odborníky, kteří zpracovávají dokumentaci potřebnou pro stavební úřad i samotné provedení stavby, a nakonec za vás na staveništi dohlíží na to, aby bylo vše provedené podle návrhu.

Projektant jako 3v1

Optikou laika je projektant praktik, který řeší vše potřebné k získání stavebního povolení a realizaci, zvládne nakreslit návrh domu i projektovou dokumentaci a posoudí veškeré konstrukce. Prostě 3v1: architekt, stavební inženýr i statik.

Oficiálně může být projektantem autorizovaný architekt, inženýr nebo autorizovaný technik (absolvent střední školy s praxí), přičemž tito inženýři a technici mohou mít vystudovaný obor stavební, ale i jiný (např. projektant strojní). Možná i díky této široké specifikaci jde o nejvíce se vyskytující, ale i zavádějící pojem. Označení projektant se používá dost obecně a většinou zahrnuje kohokoli, kdo je schopný vytvořit jakýkoliv technický výkres – neboli kdo umí navrhnout a vyhotovit projektovou dokumentaci nejrůznějších stupňů.

Pokud o sobě někdo tvrdí, že je projektant, rozhodně vám to neříká moc o jeho schopnostech a kvalifikaci. Je proto důležité se ptát, co přesně v rámci projektu dělá, jak pracuje s klienty a jaké od něj můžete čekat výstupy. Naše zkušenost je taková, že architekt se projektantem nenazve, ale projektanti se často pasují do role toho, kdo vytváří podobu domu. Hledáte-li pomoc se zadáním a utvářením představ o vašem vysněném domu, buďte obezřetní, komu se svěříte do péče.

Stavební inženýr – garant technické kvality projektu

Samotné označení stavební inženýr je dost široký pojem. Vždy jde o absolventa stavební fakulty, ale ta má více oborů. Pokud čtete tento článek, pravděpodobně hledáte odborníka na pozemní stavby. Pokud se ale budete ptát jen po stavebním inženýrovi, může se stát, že vaše novostavba či rekonstrukce bude v rukou absolventa jiného oboru (dopravní stavby, vodohospodářské stavby, geodézie, kartografie atd.), což není ideální ani z hlediska technického, natož pak z uživatelského nebo estetického.

Tak jako architekt rozumí lidem a naslouchá jejich potřebám, věnuje se stavební inženýr samotným konstrukcím. Je exaktním expertem na jejich nosnost, dimenze, skladby i návaznosti. Stará se o to, aby stavba splňovala všechny technické požadavky vyplývající ze zadání a všeobecně platných norem. V detailu rozumí materiálům a jejich vlastnostem, dokáže je vhodně kombinovat a umí navrhnout správný pracovní postup

V koordinaci s architektem nebo na základě architektonické studie zpracuje spolu s dalšími odborníky projektovou dokumentaci potřebnou pro stavební povolení nebo ohlášení stavby a následně pro provedení stavby. Během realizace pak dohlíží na to, aby bylo vše provedené v souladu s projektovou dokumentací, a je zodpovědný za kvalitu realizace. 

Jak vám může pomoci architekt?

Architekt během realizace dohlíží na to, aby výsledek odpovídal návrhu, a projektant nebo stavební inženýr kontroluje kvalitu provedení stavby.

Rozhodně jde o profesi, která by v projektu neměla chybět, otázkou ale je vymezení jejího místa v rámci spolupráce s klientem a dalšími odborníky. Pokud se jedná o osobu zajišťující veškerou technickou stránku projektu, dá se předpokládat, že diskuse nad životním stylem a fungováním vaší rodiny za 5 nebo 10 let nebudou jeho parketa.

2MAD: kombinace architekta a statika

Ať už architekt, projektant nebo stavební inženýr – každý z nich má ve většině projektů svou nezastupitelnou roli. Kombinace jejich know-how je pro úspěšnou realizaci naprosto klíčová.

Jak jsme si v praxi vyzkoušeli, ideální je, pokud funguje spolupráce architekta a stavebního inženýra s klientem už od začátku projektu. Pokud se oba odborníci respektují a vnímají jako rovnocenní partneři, může vzniknout kvalitní výsledek. 

Na vyváženosti architektonické hodnoty a kvality technického řešení jsme založili náš ateliér 2MAD. Architekt funguje jako styčný bod klienta. Už při prvních konkrétnějších úvahách o podobě stavby přizve ke konzultaci statika nebo stavebního inženýra, aby společně prověřili možnosti různých konstrukčních i materiálových řešení. Architektonická část ateliéru zpracuje architektonickou studii, stavební inženýři jsou připraveni ke konzultaci, když je potřeba. Pak je na řadě projektová dokumentace, kdy se role otočí. Předání je snazší o to, že všichni projekt dávno znají. Architekti jsou po celou dobu k dispozici klientovi a zajišťují hladký průběh projektu od první myšlenky až po dokončení realizace projektu.

Zvažujete využít služeb architekta pro realizaci stavby, rekonstrukce či úpravy interiéru pro vaše bydlení? Rádi se s vámi sejdeme nad vaším projektem a sny, kontaktujte nás.