Vaši spokojenost s hotovou stavbou a klid v průběhu celého procesu nejvíce ovlivňují dva odborníci – architekt a projektant. V praxi bývá jejich komunikace vlažná a přitom právě na jejich spolupráci závisí efektivita procesu, kvalita výsledku a míra vámi investovaného času i financí. Zvolíte si roli prostředníka mezi nimi nebo chcete full servis a jejich maximální spolupráci? Záleží na vašem prvním kroku.

Nejdřív architekt a pak projektant?

Po přečtení článku Kdo je architekt a jak vám může pomoci nejspíš již chápete roli, důležitost i nezaměnitelnost obou odborníků. Otázkou je jejich spolupráce a její načasování. Běžnou radou je oslovit nejdřív architekta, přičemž o úskalích jeho výběru již víte z článku Jak si vybrat architekta. Ten má obvykle pomoci se studií domu. Až po něm má nastoupit projektant, aby zpracoval stavební dokumentaci na hotový návrh. To ale znamená oddělení jejich práce, zatímco vy pro skvělý výsledek potřebujete pravý opak. Vystihnout totiž ideální moment pro přizvání projektanta se vám jako laikovi nepodaří, efektivně zkoordinovat dva nezávislé subjekty už vůbec ne. Jak na to?

Architekt a projektant

Ateliér 2MAD založil architekt Jiří Müller (vlevo) a projektant Pavel Nechanický (vpravo). Právě díky jejich aktivní spolupráci odpovídají výsledky vašim snům a potřebám.

Architekt a projektant společně a od začátku

Spolupráce může vypadat všelijak. Ideální scénář je, když jsou architekt i projektant součástí jedné firmy. Můžou tak spolu dobře komunikovat, pomáhat si a posouvat váš projekt lépe než jako jednotlivci. Architekt přizve projektanta včas ke konzultaci, klidně už ve fázi prvních myšlenek nebo obrysů studie. Stejně to funguje i obráceně během etapy zpracování dokumentace, protože projektant architekta respektuje a věří, že pro vás hledá to nejlepší řešení.

A co znamená zahájit spolupráci včas? S každým projektem něco jiného. Dá se předpokládat, že návrh novostavby rodinného domu bude obvykle z většiny práce pro architekta. U jiných typů staveb, jako např. most nebo stezka v korunách stromů, však podoba výsledku vzniká v úzké spolupráci obou kvůli nutné znalosti technických vlastností materiálů a konstrukcí.

Podoba spolupráce architekta a projektanta

Jak to vypadá u nás, když architekt a projektant spolupracují? Na úplném začátku architekt poznává svého klienta, baví se s ním o jeho snech, životním stylu a potřebách. V tuhle chvíli oceníte jeho vnímavost a schopnost číst souvislosti, které sami nevidíte, a způsob, jakým pracuje s prostorem a materiály.

Při řešení konkrétního návrhu mohou vyplynout zajímavé možnosti konstrukcí či materiálů, k čemuž si architekt přizve našeho projektanta na odbornou konzultaci. Jakmile přijde čas na zpracování technické dokumentace, tento projektant už zná návrh i vaše preference. Předávání práce a koordinace je tak mnohem méně náročná na čas a eliminuje vznik nedorozumění i problémů do budoucna.

Při vytváření konstrukčních detailů ovlivňujících vzhled stavby si projektant sám přizve ke konzultaci architekta. S výběrem dodavatelů vám pomohou oba. Při realizaci za vás architekt kontroluje, že vznikající stavba vypadá, jak si přejete, a pokud je potřeba doladit nějaké detaily, pomůže mu projektant. Vše se děje samo a co nejlépe pro váš záměr, nemusíte nic řešit, hlídat, nikoho se ptát ani někoho přesvědčovat.

Projektant a architekt jako jeden tým

Celý náš tým stojí na vyváženosti architektonické hodnoty a kvality technického řešení. Citlivost architekta k vašim potřebám a jeho schopnost pracovat s prostorem může skvěle doplnit projektant znalostmi konstrukcí a vlastností materiálů.

Snadnější komunikace a koordinace

Spojením architekta a projektanta získáte jednoho partnera, který vám rozumí a na kterého se můžete kdykoli obrátit ohledně vzhledu, fungování i technických parametrů stavby. Není potřeba dokola vysvětlovat pořád dalším lidem několikrát promyšlené detaily, souvislosti a návaznosti, což bere energii, čas a vytváří zbytečný prostor pro problémy v budoucnu.

Potvrdilo se nám, že kombinace architekt a projektant pod jednou střechou je nejefektivnější způsob, jak vám splnit sny a zároveň vás co nejvíce ochránit před riziky, nepříjemnostmi a problémy ve všech fázích projektu od první myšlenky po předání klíčů.

Jdete do toho s námi nebo se chcete jen poradit? Ozvěte se nám.