Architektonická studie – základ pro kvalitní realizaci vašich snů

Architektonická studie – základ pro kvalitní realizaci vašich snů

02.02.2021

Architektonická studie je pro kvalitu a úspěch realizace stavby důležitá stejně jako trénink pro úspěšný závod. Podcenit začátek, na kterém všechno stojí, se jednoduše nevyplácí. Co je tedy architektonická studie, co vše zahrnuje a jak vám zhodnotí vložené peníze?

 

Důležitost architektonické studie

Architektonická studie je soubor obrázků, čárových výkresů a doprovodných textů, které společně zachycují podobu novostavby nebo rekonstrukce tak, jak ji chcete. Množství a podrobnost výstupů závisí na projektu a individuální domluvě, nejčastěji jsou to skici, funkční schémata, jednoduché výkresy, výstupy z 3D modelu a vizualizace. Dle potřeby je možné zařadit i fyzický model nebo virtuální realitu.

Důležitost takové studie pro stavbu je zejména v tom, že ač hned zpočátku navýší vaši finanční a časovou investici, řešit jakékoliv změny zpětně je mnohem náročnější a již není zaručeno, že půjde splnit všechny vaše požadavky. Cena kvalitní architektonické studie tedy ve finále celkovou cenu stavbu neovlivní, a navíc zaručí splnění všech vašich požadavků.

Architektonická studie řeší:

  • širší vztahy v území (např. průhledy, ochranná pásma a dopravu),
  • situaci na pozemku (předpisy a omezení, umístění objektu a jeho orientace vůči světovým stranám, oslunění/stínění a návaznosti),
  • vzhled stavby (tvar, typologie a rozkreslení fasád),
  • vaše fungování v objektu i na pozemku (během typického dne i nevšedních událostí či návštěv),
  • dispozice všech pater včetně návazností na exteriér,
  • ergonomii prostoru i předmětů,
  • rozmístění zařizovacích předmětů v místnostech (pro vaši lepší představu o fungování v prostoru),
  • použití materiálů (hrubý výběr a rozvržení),
  • výběr zařizovacích předmětů (typově světla, dveře a okna i nábytek),
  • technické parametry (hrubý návrh konstrukcí a technologií a předjednání s projektantem).
Architektonická studie - spolupráce

Architektonická studie vždy vzniká ve spolupráci architekta s klientem.

Rozsah studie záleží na velikosti stavby a specifických podmínkách, podrobnost studie pak záleží na konkrétním architektovi nebo ateliéru a počtu vytvořených variant návrhů interiérů, domů apod. Doporučujeme věnovat pozornost výběru toho správného architekta a předem si prověřit, jestli se vaše očekávání potkávají se způsobem jeho práce.

Co potřebujete pro vznik kvalitní studie

Ideální podmínky pro vznik kvalitní studie jsou za nás tři – nechte si dostatek času, buďte otevření novým pohledům či myšlenkám a investujte do procesu víc na začátku než na konci. Nic dalšího nepotřebujete.

Klienti za námi většinou přicházejí už s konkrétní představou toho, co chtějí. Často ale nevědomky kopírují potřeby někoho jiného, ať už je to soused, kolega, nebo kamarád. Proto klienty na prvních schůzkách vracíme o krok zpět ke snům a cílům. Až poté jsme schopni navrhnout interiér, dům či stavbu zcela podle jejich přání.

Fáze zpracování architektonické studie

U rekonstrukce bytu či domu je důležité mít zpracovanou studii stejně jako u novostavby. Liší se postupem, rozsahem a délkou zpracování, výsledek je ale stejný – máte v rukou výstupy zaznamenávající návrh, který chcete realizovat.

Jako první vytvoříme koncept, pro který pak navrhujeme konkrétní podobu. Zatímco u novostavby začínáme vytvořením několika hmotových variant, u rekonstrukce bytu přecházíme rovnou k řešení dispozic. Vždy navrhneme více verzí, které vycházejí z vašeho zadání, ale každá přináší jiný pohled – ať už jde o specifickou kombinaci požadavků, nebo různě rozdělené priority u jednotlivých bodů zadání.

Například pokud mají klienti požadavek na oddělení hlavní obytné místnosti od kuchyně s jídelnou, řešíme různou míru tohoto oddělení a jeho variabilitu pro případné fungování s návštěvami tak, aby prostor nabízel oddělení i propojení dle aktuální potřeby (nemusí to být zeď s dveřmi, vždy je spousta jiných možností). Pro zpracování finálního řešení vybereme jednu z možností nebo jejich kombinací vytvoříme novou variantu tak, aby výsledek co nejlépe odpovídal vašim představám. Rozhodování a směřování projektu probíhá na základě společné diskuse během několika konzultací.

Nebojte se ozvat

Během společných konzultací jsou vaše připomínky velmi důležité a rozhodující pro podobu výsledku. Proto ať už budete studii realizovat s námi nebo s jiným architektonickým studiem, nebojte se v této fázi ozvat, kdykoli něčemu nerozumíte nebo to není podle vašich představ. I to je totiž součástí procesu tvorby. Architektonické studie vzniká v dialogu a hotová je až tehdy, když si vše opravdu sedne a vy budete s výsledkem úplně spokojeni.

Naším cílem je, aby klient co nejvíce pochopil vše, co spolu řešíme, proto máme připravené vysvětlující materiály, které jim předáváme během procesu. Je dobré věnovat se i maličkostem a pečlivě zvážit všechna pro a proti. Jak už bylo řečeno, řešit něco zpětně je mnohem náročnější na váš čas i náklady a obvykle to vyžaduje velké kompromisy – možnosti úpravy návrhu interiéru nebo domu v navazujících etapách jsou mnohem omezenější a nákladnější než ve fázi zpracování studie.

Architektonická studie - model

Během tvorby architektonické studie se snažíme o to, aby si klient co nejlépe dokázal představit vznikající návrh.

Překlopení studie do reality

Studií práce architekta rozhodně nekončí – pokud chcete, aby výsledek vypadal jako na vizualizacích, potřebujete součinnost architekta i v dalších etapách. Na základě hotové architektonické studie je možné postupně zpracovat všechny stupně technické dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení. V tuto chvíli je velmi důležitá aktivní spolupráce architekta a projektanta, aby se z návrhu nic nevytratilo a zpřesňující detaily ve výkresech byly v souladu se studií a navrženým celkem. Během realizace architekt dohlíží, aby se vše provádělo podle návrhu, a pokud vyplynou nějaké body k řešení, stavbyvedoucí se obrací právě na něj.

Ať už jde o menší, nebo větší stavební zásah, bez architektonické studie kvalitní realizaci nezvládnete. Její zpracování je ta nejkreativnější část celého procesu vznikající dialogem mezi vámi a architektem. Jen to zaručí, že z projektu získáte maximum. Když jí věnujete dostatek času a pozornosti, kvalitu výsledku pocítíte na vlastní kůži.

Řešíte architektonickou studii nebo chcete s něčím poradit? Ozvěte se nám.

Sdílejte: