Studie proveditelnosti: Proměna továrny na moderní bydlení

Jestli zvažujete stavební nebo developerský projekt komerčního charakteru, bez studie proveditelnosti (feasibility study) se neobejdete. Jejím cílem je vyhodnotit, jestli je plánovaný projekt proveditelný z technického, ekonomického a právního hlediska.