Když vás poznáme, můžeme navrhovat – umístění objektu na pozemku, dispoziční, hmotové i materiálové řešení, konstrukci a technologie. Myšlenky získávají tvar.