Project Description

RESTAURACE STŘEDNÍ ČECHY

Zadáním studie bylo navrhnout novou dispozici a interiér restaurace ve stávajícím objektu. Restaurace je rozdělena na dvě části, které jsou vzájemně provozně oddělitelné. V pravé části je ponecháno stávající pódium pro možnost pořádání kulturních akcí. Základ interiéru jsme navrhli v industriálním duchu s pohledově přiznaným odhaleným betonovým skeletem. Aby celek nepůsobil příliš chladně, doplnili jsme betonový skelet o dřevěné podlahy, dřevěný nábytek a živé rostliny. Hlavním motivem návrhu je šestiúhelník, který odkazuje na strukturu uhlíkového vlákna karbynu.

Místo stavby: střední Čechy
Plocha komerce: cca 315,5 + zázemí 218 m²
Konstrukce: betonový skelet + vyzdívky pórobeton
Studie: 2021