Project Description

REKONSTRUKCE CHALUPY V JIZERSKÝCH HORÁCH

Rekonstrukcí stávající chalupy jsme vytvořili bydlení pro rodinu ve svahu kousek od lyžařského areálu. Cílem bylo zachovat lokální charakter staveb a zároveň nabídnout komfort moderních domů.

Místo stavby: Smržovka
Zastavěná plocha: 130 m²
Dispozice: 4+KK; 1+KK
Studie: 2017-2018
Realizace: 2018-2022

PŘÍBĚH PROJEKTU

Technický stav často rozhoduje o budoucnosti objektu

Jizerské hory jsou krásné a atraktivní pro tisíce turistů i jejich trvalých obyvatel. Je dobře, že se v poslední době nestaví pouze na zelené louce, ale stále častěji se provádějí kompletní rekonstrukce stávajících obydlí. I to je příklad projektu Novostavby rodinného domu na Smržovce v blízkosti lyžařského areálu.
Původní objekt – chalupa ve svahu po prarodičích – řešený jako slepenec různých konstrukčních variant a aktuálně dostupných materiálů v uplynulých desetiletích byl v dosti chatrném a celkově nevyhovujícím stavu. Původním záměrem bylo pouze upravit stávající stavbu na standardy současného bydlení, ale po vyhodnocení stavebně technického stavu bylo rozhodnuto o odstranění stávajícího objektu a na jeho půdorysu vytvořit nový rodinný dům s nezávislým apartmánem ke krátkodobému pobytu.

Sjednocení tvaru bez zbytečných přístavků

Výsledkem je dvoupodlažní rodinný dům s obdélníkovým půdorysem a sedlovou střechou doplněnou o dvojici vikýřů a s přístavbu jednopodlažního apartmánu s plochou zelenou střechou. Celkový objem, půdorys a tvarové řešení respektuje původní stavbu tak, aby ze stávající zástavby nijak nevyčnívala. Samozřejmostí bylo sjednocení tvaru do kompaktní hmoty bez nadměrného množství přístavků, dostaveb a nejednotných vikýřů a celkové vyřešení dispozice odpovídající požadavkům a přáním investora. Dům je navržen jako zděný s dřevěným krovem. Fasáda bude zateplena KZS a částečně řešena strukturovanou omítkou a částečně s dřevěným obkladem. Krytina střechy je plechová falcovaná, komín vnitřní třívrstvý nerezový odvádí zplodiny od krbové vložky, která slouží jako doplňkový zdroj vytápění k elektrickému podlahovému. Vnitřní dispozice je řešena pro tří až čtyřčlennou rodinu zcela podle individuálních požadavků investorů

Napojení na inženýrské sítě

V dané lokalitě existuje pouze vedení nízkého napětí, na které byl původní objekt napojen a bude využito v rámci přeložky i pro novostavbu. Voda je odebírána z vrtané studny na pozemku a likvidace splaškových a dešťových vod bude řešena na pozemku.