Project Description

Obecní úřad Hovorčovice

  • parter
  • schemata
  • vizualizace
  • vykresy
  • zakres

Obecní úřad v Hovorčovicích jsme navrhli jako moderní stavbu, která svým tvaroslovím vychází z historického venkovského kontextu, čerpá z něho inspiraci a odpovídá na něho soudobým pojetím a detaily.

Místo stavby: Hovorčovice
Studie: 2020
Architektonická soutěž

POPIS PROJEKTU

Ve směru nejfrekventovanějšího příjezdu je stavba více reprezentativní s bezpečným nástupem pro pěší, zatímco ke Staré návsi se více otevírá a jde vstříc lidem hmotou i funkcí. Princip otevřenosti a průhledů v parteru se promítá i do vnitřního řešení. Dům se skládá ze dvou jednoduchých objemů, jejichž spojením vzniká průchod pro lepší prostupnost územím, komornější veřejné prostranství ze Staré návsi a zastřešený prostor s hlavními vstupy do objektu. Provozně oddělená nižší hmota víceúčelového sálu se zázemím může sloužit pro účely úřadu a zároveň podporuje myšlenku konání společenských a kulturních akcí. Nová stavba dává příležitost pro rozvoj Staré návsi, prostoru před budovou současného úřadu i plochy kolem kostela tak, aby společně mohly tvořit propojené centrum moderní obce v budoucnu.

DOPLŇUJÍCÍ FOTOGALERIE