Project Description

OBECNÍ ÚŘAD HOVORČOVICE

Pro soutěž o návrh nového sídla Obecního úřadu v Hovorčovicích jsme navrhli moderní stavbu, která svým tvaroslovím vychází z historického venkovského kontextu. Zatímco ve směru k nejfrekventovanějšímu příjezdu nabízí reprezentativní vzhled se vstupem pro pěší, ke Staré návsi se otevírá do komornějšího veřejného prostranství. Principy otevřenosti a průhledů se promítají i do vnitřního řešení, ve kterém jsme nechali vyniknout prostor pro konání společenských a kulturních akcí.

Místo stavby: Hovorčovice
Studie: 2020
Architektonická soutěž