Project Description

NAUČNÁ STEZKA

Zadáním studie bylo vytvoření volnočasového, odpočinkového a vzdělávacího areálu uprostřed borovicového lesa. Součástí areálu je vstupní budova s restaurací, kavárnou, giftshopem, zázemím pro zaměstnance, centrálním schodištěm a střešní terasou. Ze vstupního objektu je umožněn nástup na navazující naučnou stezku. Objekt i stezka jsou doplněny o herní dětské prvky. Celý areál je navržen s důrazem na maximální propojení s okolní přírodou a použití kvalitních přírodních materiálů. Fasáda je rozdělena na plnou část zázemí a prosklenou část, před kterou je umístěn jakýsi moderní „les“ z opracovaných kuláčů, který tvoří bariéru proti slunci.

Místo stavby: Polsko
Zastavěná plocha komerce: 507 m²
Dispozice: komerční prostory
Konstrukce: beton + dřevostavba
Studie: 2022
Realizace: 2023 – 2024