Project Description

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY STÁVAJÍCÍ CHATY

Klienti vlastní pozemek o výměře 784 m² se stávající stavbou malé zahradní chaty o rozměrech cca 5m x 9m. Přáním klientů bylo navrhnout stavební úpravy stávající chaty tak, aby bylo možné ji pohodlně využívat k celoroční rekreaci. V návrhu bylo nutné respektovat omezení a limity dané lokalitou, ve které se pozemek nachází. I přesto se podařilo vnést do studie všechny zásadní prvky, které si klienti přáli. Navrhli jsme prodloužení objemu stávajícího objektu až na hranu původního venkovního schodiště a vytvoření nové dřevěné nástavby se sedlovou střechou.

Místo stavby: Liberecký kraj
Zastavěná plocha: 58,51 m²
Dispozice: 1+kk
Studie: 2021