Project Description

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 3 RODINNÝCH DOMŮ

Požadavkem investora bylo navrhnout plošné a objemové řešení nové zástavby se třemi samostatně stojícími rodinnými domy. Zástavbu měly tvořit dva menší rodinné domy, každý o jedné bytové jednotce, a jeden dům o třech bytových jednotkách. Domy byly na pozemcích umístěny tak, aby navázaly na uliční čáru vytvořenou stávající zástavbou a splnily požadavky na vzájemné odstupy staveb. Zároveň je kolem každého domu navržena komfortně velká zahrada a dostatečný počet parkovacích míst.

Místo stavby: Pardubický kraj
Zastavěná plocha: celkem 571,06 m²
Dispozice: 2 x RD 1 BJ: 5+1, 1 x RD 3 BJ: 5+kk
Studie: 2022